KONTAKT

KONTAKT

Strandparksvej 10, Saxild.

8300 Odder

Mail: lone@yoga-in-life.dk

Ring: 20 72 62 27

Strand yoga. beach yoga. mindfulness. meditation. vipassana . yoga.. havdyb.

Privatlivspolitik

Vedr. den nye persondataforordning (GDPR), som trådte i kraft fredag, den 25. maj 2018

Fra og med den 25. maj 2018 har hele Europa en fælles lov om behandling af persondata (GDPR General Data Protection Regulation). Formålet er at harmonisere lovgivningen vedrørende databeskyttelsen af personlige oplysninger.

Du skal vide, at jeg naturligvis er opdateret på og følger de nye regler og krav til fortrolig dataopbevaring mv.

Herunder har vi beskrevet den persondatapolitik, som jeg nøje og samvittighedsfuldt følger. Det gælder både opbevaring af mailadresser til nyhedsbreve og data og notater mv. ifm. forløb og privat sessioner mv.

1. Den data-ansvarlige
Lone Thomsen er dataansvarlig for håndtering af alle personoplysninger, Lone kan kontaktes her:

Lone Thomsen
Strandparksvej 10
8300 Odder
Telefon: 20726227
Mail: lone@yoga-in-life.dk

2. Formålet med dataopbevaring af personoplysninger
Jeg behandler dine personoplysninger for at kunne udføre undervisningen bedst mulig, herunder for at kunne følge udviklingen fra gang til gang, styre aftaler og tidsbestillinger, registrering af forbedringer eller ændringer i et trænings forløb.

3. Kategorier af personoplysninger
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, tidspunkt for forløb eller sessioner.

4. Modtagere af personoplysninger
Det er alene Lone Thomsen, der har adgang til dine personoplysninger. Jeg overgiver ikke dine personoplysninger til andre parter.

5. Opbevaring af personoplysninger
Jeg opbevarer alle informationer om igangværende yoga forløb på en ekstern datakilde. Jeg opbevarer disse data så længe du er en aktiv kunde hos mig. Når du ikke længere er en aktiv slettes alle oplysninger

6. Samtykke og retten til at trække det tilbage
I forbindelse med forløb afgiver du et særskilt samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af min håndtering af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
Du har ret til at få slettet oplysninger om dig.

Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige håndtering af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger
Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra vores dataansvarlige til dig uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

8. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.