TRAUME ORIENTERET YOGA

TRAUME ORIENTERET YOGA

TOY er en supplerende behandlingsform mod komplekse traumer, traumer og PTSD. Det er en kropsorienteret traumebehandling og den traumeramte skal derfor ikke genfortælle sin historie og derved udelukker vi gentraumatisering. Der er ingen berøring og fysiske justeringer under en TOY praksis. Arbejdet med kroppen vil måske for nogen udløse implicitte minder, så der opfordres til at have en fortrolig samtaleperson der kan kontaktes, hvis der skulle opstå et behov under TOY forløbet.

HVEM HENDVENDER TRAUMEORIENTERET YOGA SIG TIL:

TOY henvender sig til traume ramte personer med fx komplekse Traumer og/eller PTSD. Når alt bliver tolket som farligt bliver det til kronisk stress – eller PTSD. Kronisk stress er en overreaktion af det sympatiske nervesystem, det bliver forgiftet og kan derfor udvikle sig til et traume og PTSD.

• Når vi taler traume, så er drejer det sig om at kroppen har været udsat for et kollaps eller en fastfrysning. Nervesystemet er alvorligt skadet og det er nervesystemet vi heler via traume orienteret yoga. Vores historie lever nervesystemet og der er gennem kroppen og via interoseptionen (de indre sanser) at nervesystemet kan heles.

”Som jeg ofte fortæller mine studerende, er de to vigtigste sætninger i terapi, som i yoga,” Bemærk det ”og” Hvad sker der? – Når du først begynder at henvende dig til din krop med nysgerrighed snarere end med frygt, skifter alt. ”

Bessel van der Kolk – Traume ekspert.

TRAUME BESKRIVELSE

ICD 10 som er den gældende europæiske diagnose manual for samtlige somatiske og psykiske lidelser, beskriver et traume således: ”Traume belastninger er en reaktion på en stressfuld begivenhed eller situation (af enten kort eller, lang varighed) af en exceptionel truende eller katastrofeagtig natur, hvilket sandsynligvis vil medføre gennemgribende stress”.

TRAUME SYMPTOMER:

 •  Grådlabil, humørsvingninger: Man bliver let overvældet og måske opfarende eller det modsatte og føler sig handlingslammet og magtes løs.
 •  Hovedpine, søvnproblemer, kronisk træthed: Du har sovet i 7-9 timer, men føler dig alligevel træt og energi forladt når du vågner
 •  Utålmodighed, Irritabilitet, vredes udbrud, kort lunte, overfølsomhed, nærtagende, aggressiv: Du har over reaktioner og måske voldsom adfærd, fx kan det at du ikke kan finde dine nøgle/fjernbetjening kan måske få dig til at kaste med ting eller bryde grædende sammen 
 • Koncentrationsbesvær, øget puls, uro, tankemylder: du kan ikke holde fokus når du læser og glemmer det du lige har læst, du vipper måske på stolen eller klikker konstant med kuglepennen eller vipper med benet når du skal forholde dig siddende og i ro. Du har måske katastrofetanker hvor en bekymrings tanke vokser og tager til i tempo- du kan ikke se en løsning, kun problemer.
 •  Dissociation, lammelse, distancering: Du kan ikke mærke dig selv og kan derfor ikke udtrykke sine egen behov, du lukker ned og kan virke kold over for andre fx hvis de fortæller dig noget trist, som normalt ville have berørt dig dybt, så er din nuværende reaktion måske noget der minder om et stenansigt. Din ansigtsmimik i hverdagen er ligeledes påvirket og flere kan fortolke dit ”frosne” udtryk, som værende vred/ligeglad.
 •  Balance og koordinerings/ Orienterings og hukommelses problemer: fx kan du glemme hvordan man finder vej til job på trods af man har kørt vejen mange gange før. Du fare vild, kan ikke huske hvor du parkerede din bil/cykel. Du taber oftere ting- bestik, tlf, fjern betjening osv.
 •  Hypervigilitet -tilbøjelighed til at farer sammen, ængstelig: Du er overfølsomhed over for lyd og lys, reagere med et sæt på også velkendte lyde. Bliver anspændt når der er flere samtaler i gang omkring dig.
 • Flashbacks, panik anfald: En lyd, duft, billede, ord, bevægelse kan minde dig om en tidligere grænseoverskridende oplevelse og du føler du igen står midt i sammen situation, du får koldsved, hyperventilere, kan ikke trække vejret, hele din krop spænder op eller du fryser fast og kan ikke bevæge dig og du kan i værste fald besvime. Du kan ikke tænke rationelt og er fanget i din krops reaktioner.
 • Fordøjelses problemer: Du har ondt i maven, manglende appetit, forstoppelse og generelt ubalance og ubehag i maven.
 • Relations og forholds problemer: fejlfortolker signaler fx ser koncentration som vrede. Indgår i destruktive forhold. Kan have svært ved berøring og intimitet. Humørsvingninger, overdreven behagesyge, har igen svært ved at udtrykke egne ønsker og behov.
 • Selvskader: fx cutting hvor du skære i dig selv for at undgår at mærke den psykiske smerte.
 • Tvangs træning, arbejds narkomani: Du træner, løber, cykler eller lignende for ofte og for hårdt. Den høje puls og adrenalinen der skabes i din krop, føles måske angst dæmpende og dermed trygt, og den kan give dig en følelse kontrol over egen krop. Desværre er det ofte en falsk følelse af tryghed. Den bliver skabt fordi den fysiske fornemmelse, pga. traumet, er velkendt og derfor tolkes som trygt. Du holder dig beskæftiget og i højt gear, så du undgår at mærke den psykiske smerte.
 • Selv medicinering: Misbrug af mad du overspiser/sulter, (bulimi/anoreksi) overforbrug af alkohol, stoffer, cigaretter, sex, ludomani og tvangs shopper (bruger flere penge end du har) Du tager måske på lange drukture, for blackouts, bliver hæmnings løs, vågner op med blå mærker og måske med en helt fremmed i sengen.  

Som traume ramt er man ikke altid selv er klar over at, man måske har et ubearbejdet traume, da man netop holder ”smerten” og traumet på afstand og i live, ved at dæmpe/bedøve det med en eller flere af de overnævnte handlingsmønstre og/eller substanser.

EKSEMPLER MED HVAD DER KAN LIGGE TIL GRUND FOR ET TRAUME:

 • Færdselsuheld, seriøs ulykke eller en lige ved og næsten ulykke
 • Operationer.
 • Medier kan forårsage traume med voldsomme nyheder.
 • Omsorgssvigt, svigt i relationer.
 •  Overgreb, overfald, seksuel vold, trusler om seksuel vold. Den traumatiseret person kan have været direkte udsat for vold/overgreb eller indirekte ved at fx finde ud af at en nær ven var udsat for et traume.
 • Naturkatastrofer, krig.
 • Sorg, død, trussel om død.

Når vi taler om traumer så drejer det sig om alvorlig skade på egen person eller trusler om det- andres død eller trusler mod andres eller eget liv-grov overskridelse af ens egen eller andres grænser.

HVOR & HVORDAN FORGÅR DET:

 • TOY praksissen har fokus på interoception (de indre sanser), vi undersøger og sanser vores krop indefra. TOY handler mere om indstillingen end formen på de fysiske øvelser vi laver, så man kan ikke gøre noget forkert. Vi træner i at opdage og sanse signalerne fra krop til hjerne (modsat det ofte brugt fra hjerne til krop.)
 • Et traume orienteret yoga forløb består af 10-12 sessioner, med 1 session ugentlig. En session vare 45-60 min afhængig hvor langt i forløbet vi er. Sproget og guidningen er udelukkende invitationer og der er altid mulighed for at holde pauser når man har brug for det. Jeg underviser små hold på 4 personer og tilbyder både blandet og et kønsopdelte hold.
 • Dele af programmet forgår siddende på en stol, stående vi på måtten og til sidst slutter vi af med et par øvelser siddende og liggende på yogamåtten-alle kan være med uanset erfaringer og fysisk form.
 • Modsat almindelig yoga så bruger vi ikke berøring, røgelse, blokke, bælter eller andet ekstra udstyr. Der spilles ikke musik, men min stemme vil være et konstant og støttende holdepunkt under hele undervisningen, så ingen bliver overladt til stilheden. Undervisning foregår i mit private yoga stue-studio, der ligger i et hyggeligt lukket område i et villakvarter i Tilst.

HVAD ER TRAUME ORIENTERET YOGA EGENTLIG?

TOY er en udspringer fra den en evidensbaseret yogaundervisning Traume Center Traume Sensitiv Yoga/ TSY. Forskningen er fundamenteret i traumebehandling og PTSD. Forskningen er lavet med ”resistente” PTSD ramte personer, hvor praksissen blev udført 1 x om ugen i 1o uger (det er dette interval der er lavet forskning på). Den er fra 2002 blevet yderligere tilpasset til hjælpe med personer, der er påvirket af komplekse traumer.

Det er yogaundervisning der er baseret på neurologi, traumeteorien og relations teorien med fokus på interoception (de indre sanser). I denne praksis undersøger vi og sanser vores krop indefra. Vi træner i at opdage og sanse signalerne fra krop til hjerne (modsat det ofte brugt fra hjerne til krop).

Vi ønsker ved hjælp af empowerment-træning, der er en stor del af TOY praksissen, at opdage at der er noget, der ikke er i stykker og der intet er galt med os. Essensen i TOY-praksissen er at genindlære evnen til at mærke sig selv.

Formålet er derfor via interoception (sansning indefra) at lære at udvikle evnen til igen at kunne håndtere vores følelser, så de ikke håndterer os. Ved hjælp af TOY-træningen genlærer vi at træffe valg i nuet og kan derved vælge rette handling i rette tempo. Du tager din kraft tilbage og træffer det valg der er rigtigt kun for DIG selv.

”Ingen intervention(behandling) som tager kraften væk fra den overlevende, kan på nogen måde fremme hendes genopbygning – uanset hvor meget det ser ud til at være i den bedste interesse.”

Judith Herman – Trauma and recovery

 

PÅ SIGT ØNSKER VI AT VIA TOY FORLØBET AT GENVINDE:

 • Tryghed i egen krop (Hvis vi ikke kan finde tryghed i egen krop, et trygt sted at være- hvordan kan vi så overhovedet begynde at føle tryghed ude i verden og samfundet)
 • Genvinde sin egen krop
 • Tryghed i verden og krop Sikkerhed (i egen krop)
 • Forvandling af den traumatiske historie i kroppen (Generindring og sorg)
 • Genoprette forbindelser (til egen krop)
 • Genoptage trådene, egen krop, samfundet, familien, kollegaer, jobbet, fritiden.
 • Genoprette empatien. ( til sig selv og andre) Fællesskab (at genskabe forbindelser i relationer)
 • Egen kraft – andres kraft (hvilke følelser er mine og andres)

HISTORIEN:

David Emerson er direktør for Center for Trauma and Embodiment ved Justice Ressource institut i Massachausett og grundlæggeren af Traume Center trauma-sensitiv Yoga (TCTSY), TOY-underviser hviler på fundamentet af TCTSY (Traume Center / Traume Sensitiv Yoga), som er en forskningsbaseret praksis fra Justice Resource Institute, Boston, MA, USA.

David Emerson indgik et samarbejde med Bessel Van Der Kolk, der er en af verdens førende forsker inden for traume og PTSD relaterede lidelser. Bessel van der Kolk er tidligere præsident for the International Society for Traumatic Stress Studies, Professor i Psychiatry ved Boston University Medical School og Medicinsk Direktør for Trauma Center på JRI i Brookline, Massachusetts og han har blandt andet forsket i PTSD siden 1970.

Jeg er uddannet ved Lene Borresen, som er indehaver af Zensitivyoga, samt leder af og hoved underviser på den Traume orientere yoga uddannelse. Lene er certificeret TCTSY facilitator, og været under løbende supervision af David Emmerson fra JRI, Traume Center, MA, Boston, USA. Hun har indgået i webseminar flere gange om året ved David Emmerson. Dette har holdt hende opkvalificeret og åben i arbejdet med PTSD, komplekse traumer og traumer.

FORSKNINGSRAMMEN:

64 personer med PTSD og/eller komplekses traumer har deltaget i forskningen.

Halvdelen fik i 10 uger 1 ugentlig TOY praksis og 1 ugentlig samtaleterapi time vs. Den anden halvdel med samme diagnoser, som gjorde brug af andre behandlingsformer, blandt andet kognitiv terapi.

Samtale og spørgeskema inden under og efter de 10 uger. Efter de 10 uger og længere ud i fremtiden bliver det tydeligt at der er en stor forskel på de to grupper.

TOY kvinderne bliver bedre til at regulere sig selv, deres humør, reaktioner, handlinger,  fysik og slipper misbrug og forbedre relationer og for derved deres liv tilbage.

file:///C:/Users/lonet/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/6D12RFHP/Yoga_Adjunctive_Treatment_PTSD_V0001.pdf